Tel.: 0570-613114 | E-mail: [email protected]

Din Görevlisi

Din Görevlisi2018-12-25T19:06:04+01:00

Sami BAKIR – Deventer Merkez Camii Din Görevlisi (2015-2020)

1984 Bingöl/Karlıova’da doğdu. İlkokul tahsilini köyde tamamladıktan sonra İstanbul/Ümraniye’deki İmam-ı Azam Camisi’nde medrese tahsiline başladı. Sonraki yıllarda takriben 10 yıl Diyarbakır, Mardin, Elazığ gibi medreseleri dolaştı. Bu süreçte ortaokul ve liseyi bitirdi. 2010’da Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra “Kayseri Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi”inin yanında Erciyes Üniversitesi Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belağatı’nda “Ebû’l-‘Alâ’ el-Maarrî’nin Şiirlerinde Ölüm Teması” adlı teziyle master yaptı.

Şuan Gaziantep Üniversitesi’nde “Ebû Ali el-Fârisî’de dilbilimsel tenkit” adlı doktora tezini 2019 yılı itibariyle bitirmek için uğraşmaktadır. Bu zaman zarfında Cevâd Ali’nin “İslam Öncesi Arap Tarihi” ansiklopedisinin sekizinci cildini ve İmam Gazalî’nin Kıstâsü’l-Müstakîm eserlerini Türkçe’ye kazandırdı. Asli görevi İstanbul/Maltepe Cezaevi vaizliği olan hocamız, 2015’ten bu yana Deventer Merkez Camisi’nden görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.