Tel.: 0570-613114 | E-mail: [email protected]

Ana Yönetim

Ana Yönetim2022-03-17T19:24:31+01:00

HDV DEVENTER MERKEZ CAMİİ

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı Görevi Telefonu HDV Cenaze Fonu Kayıt No
1 Kerem ALAN Başkan 06-42311717 21156
2 Mustafa ÖZTÜRK Bşk.Yard. 06-21582196 16453
3 Oğuzhan AKDEMİR Sekreter 06-48200018 117196
4 Abdulsamed DİNLENMEZ Sekreter Yrd. 06-16634915 121934
5 Hayri AYDEMİR Muhasip 06-24975757 27402
6 Hasan ŞAHİN Muhasip Yrd. 06-44104175 9965
7 Nusret İHTİYAR Vezne 06-28128481 48676
8 Hasan BULDUK Üye 06-44918658 18125
9 Nedim ÖZCAN Üye 06-43436083 20769

YEDEK ÜYELER

1 Ramazan ASLAN Üye 06-24405881 41619
2 Cabir DEMİRKAN Üye 06-14551666 19371
3 Zübeyir ÖZKAN Üye 06-34485297 26979
4 Hüseyin ÇAĞLIYAN Üye 06-43548207 21336
 

DENETLEME KURULU

Adı Soyadı Görevi Telefonu HDV Cenaze Fonu Kayıt No
1 Mustafa TAFLAN Denetleme 06-14001646 11963
2 Ahmet AKÇAY Denetleme 06-13154392 58186
3 Mehtap SARI-BEKTAŞ Denetleme 06-16875215 56841
4 Zekayi İNCE Denetleme 06-27027831 67035